Local Names

Black mangrove
Akajou
Akajou gwan bwa
Agouman
Agouman bèf
Agouman (gwan bwa)
Akoma
Alatoukay
Anho bwa
Anho bwa
Anjlen
Arrowhead vine
Awali
Awali
Aymanyad
Babadin
Babawa
Balata
Balata chyen
Balizyé
Balizyé
Balyé dou 
Balyé wonzè
Balyé wonzè
Banbou
Banbou fwans
Banbou fwans
Bandja
Bebel
Béléjenn djab
Black mangrove
Black mangrove
Black-eyed Susan
Blan èk nwè
Bonné kawé
Bouton dò
Boyo djab
Bwa agouti
Bwa bandé
Bwa bandé
Bwa bandé
Bwa blan
Bwa blé
Bwa damand
Bwa den
Bwa degun
Bwa di bas blan
Bwa di bas gwi
Bwa (di bas) ti fèy
Bwa (di bas) ti fèy
Bwa di fè
Bwa di fè
Bwa di fè
Bwa di fè
Bwa di fè
Bwa di hou
Bwa di mas
Bwa diwi family
Bwa di woz
Bwa djèt
Bwa dlo
Bwa dlo savann 
Bwa dowanj
Bwa flanbo blan
Bwa flanbo nwe
Bwa flanbo
Bwa flanbo
Bwa
Bwa genton
Bwa gwan fèy
Bwa gulo
Bwa gwiv
Bwa gwiyé
Bwa heti
Bwa heti
Bwa kabwit
Bwa
Bwa kannon
Bwa kasav
Bwa kawé
Bwa kayen
Bwa kilibwi
Bwa koko kawèt
Bwa kòt family
Bwa kòt gwan bwa
Bwa kòt wouj
Bwa kòtlèt
Bwa kwéyòl
Bwa lajan
Bwa lanmowi
Bwa lans
Bwa lat
Bwa
Bwa lélé
Bwa let
Bwa let
Bwa léza
Bwa lonm
Bwa madanm
Bwa mal lèstomak genus
Bwa mang
Bwa mil bwanch
Bwa mou limou
Bwa moudong
Bwa
Bwapen mawon
Bwa pis
Bwa pouant
Bwa poul
Bwa
Bwa sand
Bwa savann
Bwa senn family
Bwa sòlèy
Bwa
Bwa tan wouj
Bwa vinet
Bwa wa tou
Bwa wivyé Bwa zanmann
Bwa zo bèf
Bwi
Bwi kayamit
Cashew
Century plant
Chadon beni
Chakchak (Crotalaria)
Chapantyé
Chapantyé gwan bwa
Chapo
Chapo ma
Chatou tè
Chaspawé
Chatannyé family
China
Chouvalyé wonzé
Chou (blan, jamaik)
Coconut
Custard apple
Crown flower
Dalmawi
Dalmawi
Dasheen (wouj)
Dédéfouden 
Djéwi tout
Diten manyòk
Duckweed
Duckweed
Dumbcane
Fèy do blan
Fèy douvan
Fèy dowé
Fey Manmà
Fonn san
Fijé di mòn
Fijé sek
Fijé ti fèy
Fijé
Filao
Flanboyan
Flè makata
Fléwi Nwèl
Fonbwèz
Frangipani
Fwen
Fwijè
Fwonmajé
Galba
Gap fwizé
Gayak
Glan
Godmò
Goglèt
Gonbo modi
Gonmyé
Gonmyé modi
Gouj
Gwan fèy
Gwenn anba fèy blan
Gwenn anba fèy wouj
Gwenn  djiné
Gwenn légliz
Gwenn zyé bouwik (Mucuna)
Gwigwi
Gwiyav
Gwiyavyé
Gwo bonm
Gwu gwu
Hog plum
Jasmen bwa
Jénipa
Jenjanm dou 
Jiwòf dlo
Jiwòf flè
Jon
Jonmou
Kachiman blan
Kachiman bwa
Kachiman
Kacho
Kafé gwo bouwo
Kafé mal kochon
Kafé zèpyant
Pond apple
Kaka bétjé
Kaka mèl
Kaka poul
Kaka wat
Kaka wavèt
Kako
Kakoli
Kalbas
Kalkan
Kanmanmi
Kann wivyé
Kann bwilé
Kannèl
Kannik
Kanpèch
Kashibou
Kaouchou
Karapa
Kas
Kasialata
Katalézòm
Kawata
Kikado
Kòd-a-vyèlon
Kòkian
Koko
Koko bel mennwit
Koko shak
Koko chat
Koko kouli
Konmonm kouli
Konmonm kouli
Konngolala
Kontwévan
Kopè lebwa
Koray
Kòsòl
Kòsòl mawon
Kòtòn (wouj)
Kòtòn kadwiv
Koubawi
Koupyé
Kouson
Kwèp kodenn
Kwèp kodenn
Kwinin pavé
Kwòk chyen
Kwòk chyen
La indigo (Indigofera)
Labonn fanm  
Lanmant (fanm)
Lanmant lavyej
Lagli
Lanng bèf
Lanng bèf
Lanng bèlmè 
Lanng bèlmè 
Lanng poul
Lansan
Lapit 
Lapit
Labsent
Latanyé
Latifi
Lavann
Lépini (Zanthoxylum)
Lèt makak
Lila
Lonyon djab
Lonyon gli
Lowyé
Lowyé fè
Lowyé gwan fèy
Lowyé gwi
Lowyé gwo gwenn
Lowyé gwo gwenn
Lowyé jòn
Lowyé kannèl
Lowyé mabwé
Lowyé sann
Lowyé ti fèy
Lowyé ti fèy
Lowyé wouj
Lowyé wouj
Lowyé zabòka
Lyenn chasè
Lyenn chasè
Lyenn dous
Lyenn  myan
Lyenn pak
Lyenn pèsi
Lyenn pèsi
Lyenn san pyè
Lyenn san pyè
Lyenn savon
Lyenn tè
Lyenn wid
Mabi
Magéwit
Maho bòd lanmè
Maho gonbo
Maho kochon
Maho mang
Maho nwè (Varronia)
Maho piman
Maho pimen gwan bwa
Makwisti
Malanga
Sidjinn
Malobi
Malobi
Sidjinn
Manba
Manmà
Mango
Manng salé
Manng salé
Manng wouj
Manyòk chapè
Mapou
Masav
Matnitjen
Mawi hont 
Mawi pouwi
Medsinnyé benni
Medsinnyé modi
Milkweed
Minizyé
Miskad mawon
Miwiz
Mòtèl (Erythrina)
Mother-in-law’s tongue 
Mother-in-law’s tongue 
Mouben
Mouchas babad
Mouwan (Peperomia)
Mouwan kako
Myann
Nwa
Nut
Oleander
Palitivyé jòn
Palitivyé wouj
Palitivyé wouj
Palmis 
Palmis
Pann zòwèy
Papay
Pat  makak
Patagon (Boerhavia)
Patat
Patat bòd lanmè
Patat mawon
Pawasol demou
Pawasol djab
Pen dowé
Pennépis
Pikan kouzen
Piman gwiv
Pis a bed
Pistach mawon
Planten
Pok pok
Pond apple
Ponm acajou
Ponm agouti
Ponm di lyenn
Ponm kannél
Ponm pwézon
Ponm woz
Ponm zikak
Ponmyé
Pot plant
Pòwyé (Tabebuia)
Puerto Rico hat palm 
Pwa family
Pwa agoul
Pwa angòl
Pwa blé
Pwa boukousou
Pwa bwa wawi
Pwa chous 
Pwa dou
Pwa gwaté (Mucuna)
Pwa senm
Pwa senm
Pwa zombi
Pyé poul
Sablyé
Sachpawè
Sachpawè
St. John’s Bush
Saman
Savonnèt
Savonnèt gwan fey
Semen contwé
Sidjinn - anthuriums
Sip (Cordia)
Sip amé
Sip blan
Sip zowanj
Sisal
Siton
Sitonnèl
Sitonnèl
Siwiz
Siwiz
Soumatjé
Soumatjé
Soursop
Sugar apple
Sweetie gwan bwa
Tabak djab
Tamadoz mawon
Tanmawen
Tanmawen dezenn
Tanmawen montan
Tannia
Tayo
Teck
Tèt anglés
Tèt nèg
Tèt nèg
Tèt nèg 
Tèt nèg (Triumfetta)
Ti banbou (Lasiacis)
Ti bonbon
Ti bonm (Croton)
Ti bonm blan
Ti bonm koupayou
Ti bonm lélé
Ti bonm wouj
Ti dayi
Ti kachiman bwa
Ti kafé
Ti kafé mawon
Ti kafé mawon
Ti kako
Ti kannou
Ti koko
Ti konkonm
Ti konkonm
Ti makònèt (Spermacoce)
Ti mapou
Ti mawi
Ti minizyé
Ti mouwon
Ti patat
Ti pwa jòn
Ti savonnèt
Ti siwèt
Ti siton
Ti tanmawen
Ti tenn
Tjitima
Tochon
Toloman
Toloman
Topi tanbou
Twa tas
Twef (kawayib)
Vannévan
Vani
Venvenn kawayib
Vèvenn latjé wat  (Stachytarpheta)
Voytivé
Water lettuce
Watjèt
Wézen
Wézinyé
Wormseed
Wozo
Yanm matwiten djab
Yellow allamanda
Yellow oleander
Ylang-ylang
Yucca 
Zabwiko blan
Zabwiko mawon
Zabwiko pwanti
Zakasya (Acacia,Vachellia)
Zanmouwèt
Zannanna djab, mawon
Zannanna gwan bwa
Zèb a bab
Zèb a kouwès
Zèb a kouto (Scleria)
Zèb a lonng kou
Zèb a myèl
Zèb a mouton
Zèb papiyòt
Zèb a pik
Zèb a vè
Zèb a vè
Zèb a zédjwi (Bidens)
Zèb djiné
Zèb gwa (Commelina)
Zèb kolan
Zèb malnonmen
Zèb papiyòt
Zèb sèk
Zèb zòtòlan
Zèpina (Amaranthus}
Zèpina
Zikak fwans
Zo nwè
Zo bèf
Zolivyé
Zolivyé
Zong makak
Zoti  family
Zoti blan