Local Names

African tulip tree
Akajou gwan bwa
Agouman
Agouman bèf
Agouman (gwan bwa)
Akoma
Alatoukay
Almond
Anho bwa
Anho bwa
Anjlen
Arrowhead vine
Awali
Awali
Aymanyad
Babadin
Babawa
Balata
Balata chyen
Balizyé
Balizyé
Balyé dou 
Balyé wonzè
Balyé wonzè
Banbou
Banbou fwans
Banbou fwans
Bandja
Barbados goosberry
Bebel
Béléjenn djab
Black mangrove
Black mangrove
Black-eyed Susan
Black willow
St. John’s Bush
Busy lizzie
Busy lizzie
Blan èk nwè
Bird of paradise
Bonné kawé
Bouton dò
Boyo djab
Buttonwood
Bwa agouti
Bwa bandé
Bwa bandé
Bwa bandé
Bwa blan
Bwa blé
Bwa damand
Bwa den
Bwa degun
Bwa di bas blan
Bwa di bas gwi
Bwa (di bas) ti fèy
Bwa (di bas) ti fèy
Bwa di fè
Bwa di fè
Bwa di fè
Bwa di fè
Bwa di fè
Bwa di hou
Bwa di mas
Bwa diwi family
Bwa di woz
Bwa djèt
Bwa dlo
Bwa dlo savann 
Bwa dowanj
Bwa flanbo blan
Bwa flanbo nwe
Bwa flanbo  
Bwa flanbo
Bwa gamel
Bwa genton
Bwa glo  
Bwa gulo
Bwa gwiv
Bwa gwiyé
Bwa heti
Bwa heti
Bwa kabwit
Bwa kannèl
Bwa kannon
Bwa kasav
Bwa kawé
Bwa kayen
Bwa kilibwi
Bwa koko kawèt
Bwa kòt family
Bwa kòt gwan bwa
Bwa kòt wouj
Bwa kòtlèt
Bwa kwéyòl
Bwa lajan
Bwa lanmowi
Bwa lans
Bwa lat
Bwa
Bwa lélé
Bwa let
Bwa let
Bwa léza
Bwa lonm
Bwa madanm
Bwa mal lèstomak genus
Bwa mang
Bwa mil bwanch
Bwa mou limou
Bwa moudong
Bwa
Bwapen mawon
Bwa patat
Bwa pis
Bwa pouant
Bwa poul
Bwa pwa
Bwa sadin
Bwa sand
Bwa savann
Bwa senn family
Bwa sòlèy
Bwa sousouwi
Bwa tan wouj
Bwa vinet
Bwa wa tou
Bwa wivyé Bwa zanmann
Bwa zo bèf
Bwi
Bwi kayamit
Calabash
Cashew
Castor oil
Century plant
Chadon beni
Chakchak (Crotalaria species)
Chapantyé
Chapantyé gwan bwa
Chapo
Chapo ma
Chatou tè
Chaspawé
Chatannyé family
China
Chouvalyé wonzé
Chou (blan, jamaik)
Coconut
Coral plant
Coubaril
Crown flower
Custard apple
Dalmawi
Dalmawi
Dasheen (wouj)
Dédéfouden 
Djéwi tout
Diten manyòk
Duckweed
Duckweed
Dumbcane
Dwarf flamboyant
Fatpork
Fèy do blan
Fèy douvan
Fèy dowé
Fey Manmà
Fonn san
Fijé di mòn
Fijé sek
Fijé ti fèy
Fijé
Filao
Flamboyant
Flanboyan
Flè makata

Fléwi Nwèl
Fonbwèz
Frangipani
Fwen
Fwijè
Fwonmajé
Galba
Gap fwizé  
Gayak
Geiger tree
Giant Mexican sunflower
Glan
Glory cedar
Godmò
Goglèt
Gonmyé
Gonmyé modi
Gouj
Gwan fèy
Gwenn anba fèy blan
Gwenn anba fèy wouj
Gwenn djiné
Gwenn légliz
Gwenn zyé bouwik (Mucuna species)
Gwigwi
Gwiyav
Gwiyavyé
Gwo bonm
Gwu gwu
Hog plum
Jasmen bwa
Jénipa
Jenjanm dou 
Jiwòf dlo
Jiwòf flè
Jon
Jonmou
Kachiman blan
Kachiman bwa
Kachiman
Kacho  
Kafé gwo bouwo
Kafé mal kochon
Kafé zèpyant
Kajouka
Kaka bétjé
Kaka mèl
Kaka poul
Kaka wat
Kaka wavèt
Kako
Kakoli
Kalbas
Kalkan
Kanmanmi
Kann wivyé
Kann bwilé
Kannèl
Kannik
Kanpèch
Kashibou
Kaouchou
Karapa
Kas
Kasialata
Katalézòm
Kawata
Kikado
Kòd-a-vyèlon
Kòkian
Koko
Koko bel mennwit
Koko shak
Koko chat
Konkonm kouli
Konkonm kouli
Konkonm kouli
Konngolala
Kontwévan
Kopè lebwa
Koray
Kòsòl
Kòsòl mawon
Kòtòn (wouj)
Kòtòn kadwiv
Koubawi
Koupyé
Kouson
Kudzu
Kwèp kodenn
Kwèp kodenn
Kwinin pavé
Kwòk chyen
Kwòk chyen
Kwòk chyen
Labsent  
Lanmant (fanm)
Lanmant lavyej
Lagli
La indigo
La indigo
Lanng bèf
Lanng bèf
Lanng bèlmè 
Lanng bèlmè 
Lanng poul
Lansan
Lapit 
Lapit
Latifi  
Latanyé
Latifi  
Lavann
Leaf-of-Life
Lépini (Zanthoxylum)
Lèt makak
Lila
Lima bean 
Logwood
Lonyon djab
Lonyon gli
Lowyé
Lowyé fè
Lowyé gwan fèy
Lowyé gwi
Lowyé gwo gwenn
Lowyé gwo gwenn
Lowyé jòn
Lowyé kannèl
Lowyé mabwé
Lowyé sann
Lowyé ti fèy
Lowyé ti fèy
Lowyé wouj
Lowyé wouj
Lowyé zabòka
Luffa
Lyenn chasè
Lyenn chasè
Lyenn dous 
Lyenn  myann
Lyenn pak
Lyenn pèsi
Lyenn pèsi
Lyenn san pyè
Lyenn san pyè
Lyenn savon
Lyenn tè
Lyenn wid
Mabi
Magéwit  
Maho bòd lanmè
Maho gonbo
Maho kochon
Maho mang
Maho nwè - Varronia species
Maho piman
Maho pimen gwan bwa
Makwisti
Malanga
Sidjinn
Malobi
Malobi
Manatee grass
Manba
Manmà
Mango
Manng blan
Manng salé
Manng salé
Manng wouj
Manyòk chapèl
Mapou
Masav
Matnitjen   
Mawi hont 
Mawi pouwi
Medsinnyé benni
Medsinnyé modi
Mexican sunflower
Milkweed
Minizyé
Miskad mawon
Miwiz
Moses-in-the cradle
Mòtèl(Erythrina species)
Mother-in-law’s tongue 
Mother-in-law’s tongue 
Mouben
Mouchas babad
Mouwan (Peperomia)
Mouwan kako
Myann
Myann frans
Nwa
Nut
Nutgrass
Oleander
Palitivyé
Palitivyé jon
Palitivyé wouj
Palitivyé wouj
Palmis 
Palmis
Pann zòwèy
Papay(a)
Pat  makak
Patagon (Boerhavia)
Patat 
Patat bòd lanmè 
Patat mawon
  Pawasol demou
Pawasol djab
Pawpaw
Pea family
Pen dowé
Pennépis
Pigeon pea
Pikan kouzen
Piman gwiv
Pink orchid tree
Pis a bed
Pistach mawon
Planten
Poinciana
Pok pok
Pond apple
Ponm acajou
Ponm agouti
Ponm di lyenn
Ponm kannél
Ponm pwézon
Ponm woz
Ponm zikak
Ponmyé
Pot plant
Pòwyé 
Pòwyé 
Prickly pear(Opuntia species)
Puerto Rico hat palm 
Pumpkin
Purple heart
Pwa family
Pwa agoul
Pwa angòl
Pwa blé
Pwa boukousou
Pwa bwa wawi
Pwa chous 
pwa dou
Pwa gwaté (Mucuna species)
Pwa senm
Pwa senm 
Pwa zombi
Pyé poul
Rangoon creeper
Rubber tree
Razor grass - Scleria species
Sablyé
Sachpawè
Sachpawè
St. John’s Bush
Saman
Sandbox tree
Savonnèt
Savonnèt gwan fey
Sea bean
Sea cabbage
Semen contwé
Sidjinn
Sidjinn - anthuriums
Sip - Cordia species
Sip amé
Sip zowanj
Sisal
Siton
Sitonnèl 
   Sitonnèl
Siwiz
Siwiz
Soumatjé
Soumatjé
Soursop
Spinach
Squash
Sugar apple
Swamp redwood
Sweetie gwan bwa
Sweet potato 
Tabak djab
Tamadoz mawon
Tamarind
Tanmawen
Tanmawen dezenn
Tanmawen montan
Tannia
Tayo
Teck
Tèt anglés
Tèt nèg
Tèt nèg
Tèt nèg
Tèt nèg (Triumfetta)
Ti banbou (Lasiacis)
Ti bonbon
Ti bonm blan
Ti bonm koupayou
Ti bonm lélé
Ti bonm wouj
Ti dayi
Ti kachiman bwa
Ti kafé
Ti kafé mawon
Ti kafé mawon
Ti kako
Ti kannou
Ti koko
Ti konkonm
Ti konkonm
Ti makònèt (Spermacoce)
Ti mapou
Ti mawi
Ti minizyé
Ti mouwon
Ti patat
Ti pwa jòn
Ti savonnèt
Ti siwèt
Ti siton
Ti tanmawen
Ti tenn
Tjitima
Tochon
Toloman
Toloman
Topi tanbou
Turk's cap
Twef (kawayib)
Umbrella plant
Vannévan
Vani
Venvenn kawayib
Vèvenn latjé wat  (Stachytarpheta)
Voytivé
Wandering Jew
Watercress
Watergrass   
Watergrass 
Water lettuce
Watermelon
Watjèt(Opuntia species)
Wézen
Wézinyé
White cedar 
White cedar 
White mangrove
Wormseed
Wormwood  
Wozo
Yam bean
Yanm matwiten djab
Yellow allamanda
Yellow oleander
Ylang-ylang
Yucca 
Zabwiko blan
Zabwiko mawon
Zabwiko pwanti
Zakasya
Zakasya
Zakasya
Zamann
Zanmouwèt
Zannanna djab, mawon
Zannanna gwan bwa
Zèb a bab
Zèb a kouwès
Zèb a kouto - Scleria species 
Zèb a lonng kou
Zèb a myèl
Zèb a mouton
Zèb papiyòt
Zèb a pik
Zèb a vè
Zèb a vè
Zèb a zédjwi   
Zèb a zédjwi   
Zèb djiné
Zèb gwa   
Zèb gwa  
Zèb kolan
Zèb malnonmen
Zèb papiyòt
Zèb sèk
Zèb zòtòlan
Zèpina (Amaranthus}
Zèpina
Zikak fwans
Zo nwè
Zo bèf
Zolivyé
Zolivyé
Zong makak
Zoti  family
Zoti blan